Søg

Makroøkonomi - Kompendium

Michael Andersen

Makroøkonomi - Kompendium forside
ISBN:8790328558
Forfatter: Michael Andersen
Forlag:
Udgivet:2006 
Beskrivelse:  

Dette kompendium i makroøkonomi er udarbejdet med henblik på at blive anvendt som hjælperedskab på HD-, HA-, Polit- og markedsøkonomstudiet samt andre studier med et lignende pensum i makroøkonomi.

Makroøkonomi opfattes ofte som et svært tilgængeligt fag, hvilket i særdeleshed skyldes, at faget tager udgangspunkt i en lang række modeller med hver deres forudsætninger. Det svære er typisk ikke at forstå de økonomiske mekanismer, der er i spil i de enkelte modeller, men derimod at vælge den rigtige model til at analysere en given problemstilling og at foretage analysen inden for modellen. Dertil kommer, at de gængse lærebøger ofte er meget omfattende og for en dels vedkommende på fremmedsprog, hvilket kan gøre det svært at få overblik over faget. Nærværende kompendium er derfor udarbejdet med henblik på at give et klart og kortfattet overblik over de enkelte modeller og deres anvendelser.

Udover gennemgangen af modeller og metoder indeholder kompendiet som nævnt en detaljeret gennemgang af de typiske analyser, der foretages med modellerne, og det kan absolut ikke anbefales, at man læser disse fra ende til anden. Endelig er der en lang række eksempler på matematisk løsning af modellerne, som det også anbefales, at man kun læser i det omfang, det har direkte relevans.

Kompendiet kan benyttes i forbindelse med alle de gængse lærebøger i makroøkonomi, men det kan ikke undgås, at notationen undertiden kan afvige. Derfor er alle begreber og variable grundigt defineret, og bagest i kompendiet findes en variabelliste.

Køb bogen brugt. Vælg stand:

Middel

DKK 119,00

kurv

Køb bogen som ny:

Ny

DKK 199,00

kurv


Kontakt

BookUniBook ApS
Masnedøgade 17, 3. tv.
2100 København Ø
CVR: 34891834
Support: info@bookunibook.com