Søg

Erhvervsøkonomi - Kompendium

Stephan Van Rensburg & Thomas Rønn Jensen

Erhvervsøkonomi - Kompendium forside
ISBN:9788790328955
Forfatter: Stephan Van Rensburg & Thomas Rønn Jensen
Forlag:
Udgivet:2011 
Beskrivelse:  

Dette kompendium har til formål at bidrage til at skabe indblik i og overblik over fagområdet Erhvervsøkonomi ved at kombinere teori med eksempler. Bemærk, at fagområdet "Erhvervsøkonomi" på engelsk typisk kaldes "Managerial Economics".

Kompendiet er udarbejdet primært til studerende, der er i gang med at gennemføre faget Erhvervsøkonomi på en videregående uddannelse. Kompendiet passer således perfekt til studerende, der læser HA, HD, Polit, Oecon, akademiøkonom og finanøkonom på alle videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Begge forfattere af dette kompendium har i flere år undervist ved ASPIRI A/S eksamensforberedende kurser og ved derfor, hvad der plejer at komme til eksamen og hvilke udfordringer, den studerende således typisk står overfor. Denne viden har vi søgt udnyttet ved at gøre kompendiet så læsevenligt, overskueligt og eksamensrelevant som muligt. Kompendiet er et såkaldt "pensumkompendie" og ikke kun et opskriftshæfte. Det, vi mener med pensumkompendium, er, at du kan læse kompendiet som en pensumbog fra A til Z og rent faktisk forstå fagområdet Erhvervsøkonomi. 

For at gøre dette kompendium ekstra anvendeligt til eksamen har vi løbende opstillet de teoretiske definitioner og opgaveløsningsmetoder, som du skal kunne til eksamen. Bagerst i kompendiet har vi desuden opstillet en oversigt over disse metoder og definitioner, så du hurtigt kan finde det nødvendige redskab til eksamen. På den måde har forfatterne af dette kompendium haft som formål, at kompendiet både var velegnet som pensumlæsning i løbet af året og som et effektivt opslagsværk til opgaveløsning i undervisningen og til eksamen. 

Bruges kompendiet sammen med et eksamensforberedende kursus fra ASPIRI A/S, styrkes den samlede kompetence, men den fulde anvendelse af kompendiet forudsætter ikke et eksamenskursus. Opdateringer og eventuelle ekstra opgaver med løsninger til kompendiet kan hentes på vores hjemmeside aspiri.dk

Køb bogen brugt. Vælg stand:


Køb bogen som ny:

Ny

DKK 299,00

kurv


Kontakt

BookUniBook ApS
Masnedøgade 17, 3. tv.
2100 København Ø
CVR: 34891834
Support: info@bookunibook.com