Søg

Kompendium i Samfunds- og Nationaløkonomi

Kompendium i Samfunds- og Nationaløkonomi forside
ISBN:9788790328979
Forfatter:
Forlag:
Udgivet: 3. udgave
Beskrivelse:  

ASPIRI A/S anbefaler bl.a. dette kompendium til studerende på Akademiuddannelsen, Aalborg Universitet og Handelshøjskolen i Århus)

Det foreliggende kompendium i samfundsøkonomi/nationaløkonomi er udarbejdet med henblik på at blive anvendt som hjælperedskab på HD-, HA-, Polit- og markedsøkonom-studiet samt Akademimerkonom og, Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning og andre studier med et lignende pensum i samfundsøkonomi/nationaløkonomi.

Samfundsøkonomi/nationaløkonomi opfattes ofte som et svært tilgængeligt fag, hvilket i særdeleshed skyldes, at faget tager udgangspunkt i en lang række modeller med hver deres forudsætninger. Det svære er typisk ikke at forstå de økonomiske mekanismer, der er i spil i de enkelte modeller, men derimod at vælge den rigtige model til at analysere en given problemstilling og at foretage analysen inden for modellen.

Dertil kommer, at de gængse lærebøger ofte er meget omfattende og for en dels vedkommende på fremmedsprog, hvilket kan gøre det svært at få overblik over faget. Nærværende kompendium er derfor udarbejdet med henblik på at give et klart og kortfattet overblik over de enkelte modeller og deres anvendelser.

En typisk opgave i samfundsøkonomi/nationaløkonomi kunne fx. lyde: "Hvad der sker med indkomsten og renten i tilfælde af en stigning i det offentlige forbrug?". Her er det ikke blot vigtigt, at man kan svare, at indkomsten og renten stiger (i nogle modeller). Det er mindst ligeså vigtigt, at man kan vælge en relevant model til belysning af problemstillingen og derpå kan foretage en analyse, der med udgangspunkt i modellens forudsætninger og økonomiske sammenhænge kan forklare, hvorfor indkomst og rente stiger.

Derfor er der lagt stor vægt på at forklare de økonomiske sammenhænge i de enkelte modeller, og for hver model er samtlige, typiske spørgsmål, der kan stilles inden for modellen, gennemgået i detaljer. Derudover er der medtaget en lang række eksempler på matematisk løsning af opgaver indenfor de enkelte emneområder, idet det erfaringsmæssigt også volder problemer.

Køb bogen brugt. Vælg stand:

God

DKK 156,00

kurv


Kontakt

BookUniBook ApS
Masnedøgade 17, 3. tv.
2100 København Ø
CVR: 34891834
Support: info@bookunibook.com